Folwark zwierzęcy

Folwark zwierzęcy
Autor: George Orwell.

Tytuł: Folwark zwierzęcy.

Epoka literacka: literatura współczesna.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść.

Czas akcji: nie jest ściśle sprecyzowany. Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni kilku bądź kilkunastu lat. Najprawdopodobniej jest to pierwsza połowa XIX wieku.

Miejsce akcji: Folwark Dworski w Anglii, należący do pana Jonesa, po powstaniu zamieniony na Folwark Zwierzęcy.

Bohaterowie: Napoleon, Squealer, Snowball, Boxer, Clover, Benjamin.

Struktura dzieła: Folwark Zwierzęcy składa się z dziesięciu rozdziałów, w których wydarzenia opisane w utworze, uporządkowane są chronologicznie. Autor wykorzystał cechy charakterystyczne dla paraboli – utworu literatury moralistycznej, dzięki czemu dzieło ma dwa znaczenie – dosłowne, jako satyryczna opowiastka o rewolucji zwierząt i życiu pod rządami świń, a także głębsze, które czytelnik może zrozumieć w odniesieniu do wydarzeń z dziejów Rosji i rządów Józefa Stalina. Orwell posłużył się także językiem ezopowym – zwierzęta przedstawiają wady ludzkie i są potraktowane stereotypowo.

Wymowa ideowa: powieść Georga Orwella ma znaczenie uniwersalne. Autor w sposób przystępny dla czytelnika, przenosząc akcję do świata zwierząt, który odzwierciedlał rzeczywistą sytuację w Rosji po upadku Rewolucji Październikowej i za rządów Józefa Stalina, ukazał zagrożenia, jakie niósł ze sobą system totalitarny. Uogólnienie miejsca i czasu akcji sugeruje, że zdarzenia ukazane w utworze mogą zdarzyć się wszędzie i w każdym czasie. Folwark Zwierzęcy można potraktować jako swoiste ostrzeżenie przed tym, do czego może doprowadzić totalitaryzm.

Artykuły opracowania


Streszczenie „Folwarku zwierzęcego”
Geneza „Folwarku zwierzęcego”
Charakterystyka bohaterów „Folwarku zwierzęcego”
Od buntu do totalitaryzmu – schemat przejęcia władzy na podstawie powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Artyzm powieści „Folwark zwierzęcy”– kompozycja, narracja, język
Obraz państwa totalitarnego w „Folwarku Zwierzęcym”
Czas i miejsce akcji „Folwarku zwierzęcego”
„Folwark zwierzęcy” - streszczenie w pigułce
Uniwersalna wymowa powieści „Folwark Zwierzęcy”
„Folwark Zwierzęcy” jako powieść – parabola
George Orwell – biografia
Motywy literackie w „Folwarku zwierzęcym”
Główne wątki w powieści „Folwark Zwierzęcy”
Cechy systemu totalitarnego na przykładzie „Folwarku Zwierzęcego”
Rewolucja Październikowa jako inspiracja – aluzje polityczne w powieści Georga Orwella „Folwark Zwierzęcy”
Plan wydarzeń „Folwarku zwierzęcego”
George Orwell – kalendarium życia i twórczości
Adaptacje „Folwarku Zwierzęcego”
Najważniejsze cytaty z „Folwarku zwierzęcego”
Bibliografia