Król Edyp

Król Edyp
Autor: Sofokles.

Tytuł: Król Edyp.

Epoka: starożytność.

Rodzaj literacki: dramat.

Gatunek literacki: tragedia.

Czas akcji: jeden dzień (według zasady jedności czasu).

Miejsce akcji: plac przez pałacem króla Edypa w Tebach (według zasady jedności miejsca).

Problematyka: niesprawiedliwość losu, pomyłka przyczyną ludzkiej tragedii, cierpienie niewinnego człowieka.

Główni bohaterowie: Król Teb Edyp, Jokasta (jego żona i matka), Kreon (brat Jokasty i szwagier-wuj Edypa), Tyrezjasz (ślepy wróżbita), Chór Teban.

Drugoplanowi bohaterowie: Kapłan, Posłaniec z Koryntu, Sługa Latosa, Posłaniec domowy.

Pokrewieństwo bohaterów: Labdakos (założyciel rodu) był ojcem Lajosa, Lajos mężem Jokasty. Doczekali się syna Edypa, który potem zabił swego ojca i ożenił się z własną matką. Z Jokastą Edyp miał czworo dzieci: Polinejkesa, Eteoklesa, Antygonę oraz Ismenę (bohaterki Antygony).

Mit: historia przeklętego rodu Labdakidów, zaliczana do mitów tebańskich.

Problematyka: niezawiniona wina i cierpienie człowieka, tragizm ludzkich losów, fatum.

Struktura i budowa: Prologos, Parodos (pierwsza część chóru), Epejsodia (epizody) i Stasimony (pieśni chóru), Exodos (ostatnia pieśń Chóru).

Zachowane zasady tragedii antycznej: zasada trzech jedności (trójdzielności): miejsca, czasu i akcji, zasada decorum, zasada nieprzedstawiania bezpośrednio scen krwawych, zasada niezmienności charakteru postaci, istnienie chóru, jedność estetyki, bohaterami jedynie wybitne jednostki, tytułowanie dzieła imieniem głównego bohatera, brak scen zbiorowych.

Przekład: Kazimierz Morawski.

Premiera na scenie: około 430-425 p.n.e.

Artykuły opracowania


Edyp – charakterystyka bohatera
„Król Edyp” – streszczenie szczegółowe
Życiorys Sofoklesa
Czas i miejsce akcji „Króla Edypa”
Jokasta – charakterystyka postaci
Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Króla Edypa”
Streszczenie „Króla Edypa” w pigułce
Problematyka „Króla Edypa” Sofoklesa
Kreon – charakterystyka postaci
Słowniczek pojęć z zakresu tragedii antycznej
Motywy literackie w „Królu Edypie”
Motyw cierpienia w „Królu Edypie”
Plan wydarzeń „Króla Edypa” Sofoklesa
Poszukiwanie ostatecznej prawdy w dramacie „Król Edyp”
Niepewność ludzkiego losu na przykładzie losów Edypa
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Dzieje Edypa
Kalendarium życia Sofoklesa
Streszczenie mitu rodu Labdakidów
Nawiązania do „Króla Edypa”
Rola przeznaczenia na przykładzie dramatu Sofoklesa „Król Edyp”
Twórczość Sofoklesa
Cytaty z Sofoklesa
Cytaty o Sofoklesie
Najważniejsze cytaty z „Króla Edypa”
Bibliografia